Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

Het programma

 

First better, than faster

Het Rapid Recovery programma is gebaseerd op de filosofie dat we een minimale impact op lichaam en geest van de patient willen bewerkstelligen. Deze filosofie is ons inziens van toepassing op alle zorgpaden die Biomet helpt implementeren, waarbij primair is gekozen voor de planbare heupen en knieën.

 

Het doel van alle programma’s is het realiseren van een snel en veilig herstel, een korter ziekenhuisverblijf en een verhoogde patiëntentevredenheid. Het nastreven van dezelfde doelen bevorderd de onderlinge team communicatie voor de zorgverleners.

Fast track specialist prof. Henrik Kehlet, voorzitter van de Europese advisory board, stelt;


Stressreductie door verwachtingenmanagement en begrip van peri-operatieve pathofysiologie in combinatie met de implementatie van zorgpaden & multidisciplinaire samenwerking  zorgen voor het versnellen van het herstel


Dit  leidt tot:
• patiëntveiligheid
• kortere ligduur
• toegenomen tevredenheid*

* H. Kehlet, Jorgen B Dahl. Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. Lancet 2003; 362: 1921-28.
 

Er zijn vier belangrijke elementen van het Rapid Recovery programma:

 

Procesoptimalisatie:

Het standaardiseren van protocollen in het zorgtraject zorgt ervoor dat iedereen weet wat ze mogen verwachten en vooral ook wanneer. Patiënten zijn volledig geïnformeerd en betrokken, dit maakt vroegtijdige mobilisatie en sneller herstel mogelijk.

 

Optimaliseren van het medisch handelen:

Onze onafhankelijke Rapid Recovery Advisory Board heeft de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk geanalyseerd. Dit heeft geleid tot diverse aanbevelingen ten aanzien van het chirurgisch en medisch handelen, de pijnbestrijding en het verder optimaliseren daarvan, hetgeen weer zal leiden tot betere kwaliteit en een verbetering van de klinische resultaten.

 

Dataverzameling

Op basis van de tevoren geformuleerde doelen wordt gemeten in hoeverre het gewenste resultaat behaald wordt en waar nog dient te worden bijgesteld.

 

Communicatie & Marketing

Het communiceren van de bereikte resultaten zal een steeds prominentere plek in de communicatie innemen, zowel richting verzekeraar en verwijzer, als richting patient en betrokken zorgverleners. Op die manier kan de visie op zorg en de toewijding van het team nog prominenter op de voorgrond komen.

 

Met alle betrokkenen in het proces die werken aan een gemeenschappelijk doel, helpen we de patiënt op weg naar zijn "Rapid Recovery ". Op deze manier is ontslag op de tweede dag postoperatief voor de meeste patiënten veilig en verantwoord.


<< Terug naar Rapid Recovery professionals

Contact Health Care Initiatives

Wilt u na het lezen van deze informatie contact met Health Care Initiatives?

Mail ons!

Het abstract book

De presentaties tijdens het symposium 2011 zijn gebundeld in het abstract book. Wilt u dit als pdf ontvangen? 

Mail ons !