Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

Content Juridische kennisgeving

Tenzij specifiek anders vermeld, is deze website alsmede de inhoud, illustraties, foto's, namen, logo's en merken die daarop worden gebruikt, beschermd door auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van of gelicensieerd aan Biomet of aan haar gelieerde ondernemingen. 

 

Juridische kennisgeving
Deze website wordt geleverd door Biomet Nederland BV en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze site of door materiaal van de site te downloaden, gaat u ermee akkoord om de voorwaarden en condities uit deze mededeling te accepteren. Indien u er niet mee akkoord gaat om de voorwaarden en condities uit deze kennisgeving te accepteren, gebruik de site dan niet en download geen materiaal van de site.

 

Beperkte vergunning
Onderhevig aan de erin vermelde voorwaarden en condities verleent Biomet Nederland BV u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang, gebruik en vertoning van deze site en het materiaal erop. U gaat ermee akkoord om het functioneren van de site op geen enkele wijze te onderbreken of te pogen te onderbreken. Biomet Nederland BV autoriseert u om de informatie op deze website te bekijken en te downloaden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Deze autorisatie is geen overdracht van de titel van het materiaal en de kopieën van het materiaal en is onderworpen aan de volgende beperkingen: 1) u moet op alle kopieën van het gedownloade materiaal alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen handhaven die op het materiaal rusten; 2) u mag het materiaal op geen enkele wijze wijzigen of reproduceren of publiekelijk vertonen, uitvoeren of distribueren of het op een andere wijze gebruiken voor enigerlei publiek of commercieel doel; en 3) u mag het materiaal niet aan enige andere persoon geven tenzij u hem een kennisgeving geeft . en zij overeenkomen deze te accepteren . van de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en -condities. U gaat ermee akkoord om alle aanvullende beperkingen te accepteren die vermeld staan op de site zoals die van tijd tot tijd geactualiseerd wordt. Deze site, met inbegrip van al het materiaal, valt onder het copyright en wordt beschermd door wereldwijde copyright- en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle copyrightwetten wereldwijd bij uw gebruik van deze site en om ongeautoriseerd kopiëren van het materiaal te voorkomen. Tenzij nadrukkelijk hierin verstrekt, verleent Biomet Nederland BV geen enkel nadrukkelijk of impliciet recht aan u op grond van enigerlei patenten, handelsmerken, copyrights of geheime handelsinformatie.

 

Algemene inhoud
Biomet Nederland BV zal redelijke inspanningen verrichten om accurate en actuele informatie op deze site te plaatsen. Biomet Nederland BV geeft geen garanties of vertegenwoordigingen van welke aard dan ook met betrekking tot de accuraatheid, actualiteit of compleetheid ervan. Biomet Nederland BV en ook geen enkele andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of afleveren van deze website zijn aansprakelijk voor enigerlei schades, met inbegrip van . zonder beperking . directe schades, incidentele schades, gevolgschades, indirecte schades of schadevergoedingen die voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken of enigerlei fouten of omissies in de inhoud ervan.

 

Medische informatie
Deze website kan algemene informatie bevatten met betrekking tot verschillende medische condities en de behandeling ervan. U mag deze site niet gebruiken als een vervanging voor het advies dat u krijgt van uw arts of een andere verstrekker van gezondheidszorg. Deze site is niet bedoeld om gebruikt te worden voor het stellen van een diagnose met betrekking tot uw gezondheid, een ziekte of een conditieprobleem.

 

Betreffende chirurgische procedures
De op deze website gepresenteerde chirurgische technieken worden gebruikt voor het demonstreren van de chirurgische techniek door een bepaalde, praktiserende chirurg, waarnaar wordt verwezen op de toepasselijke webpagina. Als de leverancier van deze producten en diensten beoefent Biomet Nederland BV niet de geneeskunde en beveelt Biomet Nederland BV niet deze of enigerlei andere chirurgische technieken aan voor gebruik op een bepaalde patiënt. De chirurg die een implantatieprocedure verricht, is verantwoordelijk voor het bepalen en gebruiken van de geschikte technieken voor het implanteren van een prothese in elke individuele patiënt. Biomet Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de keuze van de juiste chirurgische techniek die moet worden gebruikt voor een individuele patiënt.

 

Productinformatie
De productinformatie op deze site is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, tenzij anders vermeld. De informatie op deze website die betrekking heeft op producten van Biomet Nederland BV, is alleen bedoeld voor gebruik door bewoners van Nederland. Andere landen kunnen wetten, regelvoorschriften en medische praktijken hebben die verschillen van die in Nederland. Elke aanbieding voor producten of diensten op deze website is nietig, waar het verboden is om een dergelijke aanbieding te doen.

 

Externe links naar de site
Deze site kan links bevatten naar websites die niet worden gerund, gecontroleerd of op enigerlei wijze zijn verbonden met Biomet Nederland BV, maar alleen voor uw gemak zijn toegevoegd aan deze website. Biomet Nederland BV geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, compleetheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de inhoud die beschikbaar is op deze niet-verbonden sites en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel dat ontstaat uit de toegang van de gebruiker tot dergelijke sites. Het opnemen van enige link van een derde partij impliceert geen steun of aanbeveling door Biomet Nederland BV.

 

Persoonlijke, identificeerbare informatie en niet-vertrouwelijke informatie
Elk bericht en ander materiaal, dat u via deze website aan Biomet Nederland BV stuurt, zoals vragen, commentaar, suggesties, is en wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn en Biomet Nederland BV heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. U gaat ermee akkoord, dat persoonlijke, identificeerbare informatie die vrijwillig door u aan deze website is gestuurd, niet-vertrouwelijke informatie wordt geacht te zijn.

 

Privacy
Zie a.u.b. het Privacybeleid van Biomet Nederland BV, zoals hieronder beschreven staat.

 

Vooruitkijkende statements
Deze website kan vooruitkijkende statements bevatten die onderworpen zijn aan risico.s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de eigenlijke resultaten verschillen van de voorziene.

 

Betreffende e-mailcorrespondentie
Biomet Nederland BV maakt geen gebruik van ongevraagde ideeën voor producten of diensten. Stuur alstublieft geen e-mail en deel ons ook niet op een andere manier ideeën mee voor nieuwe producten en diensten. Alle e-mail die ongevraagde ideeën bevat, wordt onmiddellijk uit ons systeem verwijderd. Wanneer u doorgaat met toegang te krijgen tot deze website en met het sturen van e-mail aan ons, gaat u ermee akkoord, dat u geen verhaal hebt tegen onze maatschappij voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enigerlei eigendomsrechten in uw mededelingen aan ons.

 

Schadevergoeding
U gaat ermee akkoord om Biomet Nederland BV, zijn functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, toeleveranciers en derdenpartners te verzekeren, verdedigen en vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schades en kosten, met inbegrip van een redelijke advocatenvergoeding die voortvloeien uit enigerlei schending door u van deze Juridische kennisgeving.

 

Toepasselijk recht
Alle juridische handelingen en processen met betrekking tot deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

 

Wijzigingen
Biomet Nederland BV behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht elk willekeurig deel van deze Juridische kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Veranderingen worden van kracht, wanneer de kennisgeving van een dergelijke verandering bekend is gemaakt. Uw gecontinueerde gebruik van deze site na elke verandering van deze Juridische kennisgeving die bekend is gemaakt, wordt beschouwd als een acceptatie van deze veranderingen.

 

Privacybeleid
Biomet Nederland BV waardeert alle informatie die u via deze website verstrekt en is toegewijd aan het beschermen van alle persoonlijke informatie die u eventueel verstrekt via deze website. Wij zullen ons best doen om een balans te vinden tussen onze legitieme zakelijke belangen en uw redelijke verwachtingen met betrekking tot de privacy bij het verzamelen en gebruiken van informatie die vrijwillig van en over u is ontvangen. Het is belangrijk voor u om te weten hoe Biomet Nederland BV zal omgaan met informatie die het over u verworven heeft na uw bezoek aan onze website.

 

Kinderen
Deze website is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 16 jaar. Wij vragen of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen en we proberen niet bewust om onze producten en diensten aan kinderen te verkopen. Ouders worden aangemoedigd om informatie in de gaten te houden die hun kinderen aan websites afgeven.

 

Instemming
Wanneer u deze site gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en stemt u ermee in, dat Biomet Nederland BV alle informatie die u via deze site indient, in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelt, gebruikt en bekend maakt.

 

Gebruik van verzamelde informatie
Biomet Nederland BV zal alleen dan persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, wanneer deze vrijwillig door u via deze website wordt geleverd. Wij zullen deze informatie gebruiken om te antwoorden op uw aanvraag of om uw verzoek te verwerken. In aansluiting op het vermelde gebruik van uw persoonlijke informatie mag Biomet Nederland BV alle niet-vertrouwelijke informatie die het van u via deze website heeft ontvangen voor elk doel verzamelen, gebruiken en bekend maken. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd, wanneer u het eenmaal via deze website aan Biomet Nederland BV hebt gestuurd.

 

Informatie over de domeinnaam die we verzamelen, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en deze wordt in plaats hiervan verzameld voor het meten van het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die is doorgebracht op de site, de bekeken pagina’s enz. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze site te meten en om de inhoud van onze site te verbeteren.

 

Veiligheid van verzamelde informatie
Biomet Nederland BV hanteert strikte fysieke, elektronische en administratieve beveiligingen voor het beschermen van uw persoonlijke informatie tegen ongeautoriseerde of misplaatste toegang. Wij beperken de toegang tot informatie over u tot die personen die de informatie moeten weten om te antwoorden op uw aanvraag of verzoek. Personen onder controle van Biomet Nederland BV die persoonlijke informatie misbruiken, zijn onderhevig aan disciplinaire actie.

 

Links naar andere websites
Onze website heeft verschillende links van een derde partij naar webpagina.s die niet geassocieerd zijn met Biomet Nederland BV. Hoewel Biomet Nederland BV de intentie heeft om alleen door te linken naar die sites die zijn hoge normen en respect voor privacy delen, is Biomet Nederland BV niet verantwoordelijk voor de inhoud, veiligheid of privacypraktijken die worden toegepast door andere sites die niet direct onder zijn controle zijn. Het opnemen van enige link van een derde partij impliceert geen steun of aanbeveling door Biomet Nederland BV.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te herzien of aan te vullen. Controleer dit privacybeleid alstublieft regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden direct op deze pagina medegedeeld.

 

Contact opnemen met Biomet Nederland BV
Indien u enigerlei vragen heeft over dit privacybeleid, maak dan alstublieft gebruik van de geschikte contactmethodes op de contactpagina. Wij verwelkomen uw vragen en suggesties over ons privacybeleid.