Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

Netwerkdag

Ervaringen uitwisselen met het netwerk!

Sinds 1998 organiseert Biomet Nederland de Joint Care Netwerkdag.

Een druk bezochte bijeenkomst waarbij de deelnemers afkomstig zijn uit alle Joint Care ziekenhuizen.


De doelgroep voor deze bijeenkomst is een mix van orthopaedisch chirurgen, anesthesiologen, intramurale en extramurale zorginstellingen, nurse practitioners, managers, hoofden van verpleegafdelingen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, OK-assistenten, en medewerkers van afdelingen patiëntenvoorlichting, transferbureau, opname en planning.

 
Voor je netwerk vanuit je netwerk!

Elk jaar presenteert de Netwerkdag innovatieve en actuele ontwikkelingen gerelateerd aan één of meer van de aspecten van het Joint Care programma.

 

Hiervoor speurt Biomet het Joint Care Netwerk af, want in menig Joint Care ziekenhuis doen zich interessante en leerzame ontwikkelingen voor, die kunnen worden gedeeld met het Netwerk. De Netwerkdag is dus naast een jaarlijkse reünie van gebruikers van het programma, vooral een moment waarop ervaringen en ideeën kunnen worden gepresenteerd en uitgewisseld. De afgelopen Netwerkdagen heeft Biomet ook kunnen putten uit de kennis en expertise van buiten het netwerk. Zo waren er de afgelopen jaren sprekers van het Oogziekenhuis Rotterdam, zorgverzekeraar Achmea, de universiteiten Maastricht en Tilburg, NVZ, CIZ en de Internationale Hogeschool voor Toerisme. Zo wordt ook van buiten het Netwerk voor inspirerende input gezorgd. 
 

14 december 2010 FIRST BETTER THEN FASTER

Afgelopen december heeft onze jaarlijkse netwerkdag plaatsgevonden in Cinemec Ede met als thema; Rapid Recovery.
De roerige tijden in ”zorgland“ bieden het moment om tradities bespreekbaar te maken en te doorbreken, waarbij de kwaliteitsverbetering  vooropstaat. Wij zeggen tegen iedereen: First better then Faster!!!

 

Gedurende het eerste deel van de dag deelden een orthopeed,  fysiotherapeut en anesthesioloog vanuit hun eigen invalshoek hun ervaringen met het upgraden van hun Joint Care®-programma en het implementeren van Rapid Recovery. Na een “relativerend“ intermezzo door het theater tussen de bedrijven met interactief cabaret en humor, werd ingegaan op wat organisatieveranderingen, hospitality en de Disney- principes betekenen voor de patiënten, werknemers en specialisten in een zorgsetting. Als laatste werd uitleg gegeven over een zorgconcept waar patiënten na een korte klinische periode na een totale heup- of knieprothese in een hotel verder werken aan hun herstel.


Afgaande op de reacties van de ruim 100 genodigden, denken wij dat de presentaties voldoende inspiratie hebben gegeven om enkele van de besproken onderwerpen in hun ziekenhuizen verder bespreekbaar te maken. Wij zijn uiteraard van harte bereid om jullie hierin te ondersteunen.

De presentaties en een van de intermezzo’s van het theater tussen de bedrijven van de netwerkdag 2010 kunt u hiernaast bekijken.


      

<< Terug naar Joint Care

 

 

<< Terug naar Professionals

 

Netwerkdag

Download hier de presentaties:


dr. S.B.W. Vehmeijer

Nieuwe chirurgische technieken
 

dr X.H. Eijsbouts

Veranderde inzichten anaesthesie bij THP & TKP

 

E.M. Righarts

Versneld mobiliseren