Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

Het Programma

Op 45 locaties een succes!

  

 

Aanleiding

De bevolking wordt steeds ouder en meer mensen bereiken een hoge leeftijd waardoor de kans op slijtage van een gewricht toeneemt. Binnen onze gezondheidszorg zetten wachtlijsten, krappe budgetten, vermindering van het aantal bedden in het ziekenhuis en personele tekorten de aangeboden zorg in het ziekenhuis enorm onder druk. Deze verwachte toename in vraag rechtvaardigt daarentegen iedere investering in de zorg voor de heup- en kniepatiënt. De behoefte aan een passende oplossing is dan ook vanuit patiënt, specialist, verplegend personeel maar ook de overheid en zorgverzekeraars actueel.

 

De doorbraak van Joint Care in de gezondheidszorg

Het mooie van Joint Care is het bijzondere aanpassingsvermogen van het programma. In 1998 bood het een oplossing voor de extreem lange wachttijd die een heup- of kniepatiënt ondervond. Het financieringssysteem was daar toen nog niet aan toe, maar met de beschikbare wachtlijstsubsidie is menig project toch van de grond gekomen. Vervolgens kwam de transmurale samenwerking als nieuw speerpunt op. Er werden subsidies verstrekt voor het opzetten van projecten om de afstemming tussen ziekenhuis- en thuiszorg beter te stroomlijnen, een aspect wat al als vast gegeven in het Joint Care programma was ingebed. Weer een nieuwe impuls om het programma te implementeren!

De komst van de DBC creëerde opnieuw een nieuwe impuls; Joint Care vormde eigenlijk al een transparant zorgpad waarin de handelingen en gebruikte materialen van alle disciplines werden opgetekend en de standaard ligduur werd opgenomen.

 

Unieke invulling

In feite kleurt het programma met de jaren mee; het wordt dan ook wel liefkozend een zorgpad met ‘kameleontische neigingen’ genoemd.
Inmiddels zijn er 45 ziekenhuizen geïmplementeerd, allemaal met dezelfde basisprincipes, maar ook met een eigen unieke invulling, iets waarop Biomet onvoorstelbaar trots op is!


Doel & Basisprincipes

Het doel binnen het Joint Care programma is om de kwaliteit van de zorgverlening in de gewrichtsvervangende chirurgie te verbeteren op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Standaardisatie en protocollering
 2. Groepsdynamica
 3. Patiënt is partner
 4. Transmurale samenwerking

 

Het zorgproces in het kort:

 • Optimale voorbereiding op de ingreep en het herstel, gebruikmakende van gedetailleerde voorlichting voorafgaand aan en gedurende de opname.
 • Concentratie van gewrichtsvervangende ingrepen op één dag, waardoor groepen worden gevormd met dezelfde diagnose en behandeling die gezamenlijk het zorgproces zullen doorlopen.
 • Actieve mobilisatie van de patiënten vanaf de eerste dag na de ingreep. De patiënten gedurende de opname overdag in comfortabele kleding in comfortabele stoelen in de gezamenlijke huiskamer.
 • Fysiotherapieoefeningen zijn preoperatief getraind en worden postoperatief uitgevoerd in groepsverband.
 • Motivatie voortvloeiende uit de ontstane groepsdynamica en de begeleiding door een persoonlijke coach heeft een positieve invloed op het herstel.
 • Het zorgprotocol is opgesteld met als doel de patiënten de vierde dag postoperatief met ontslag te laten gaan.
 • Door de gestandaardiseerde ontslagplanning is thuiszorg of een tijdelijke opname elders vóór de ziekenhuisopname af te stemmen en te organiseren.
 • Zorgverleners onderhouden contact met de patiënt na diens ontslag, om op deze wijze de kwaliteit van zorg ook na ontslag te handhaven en de patiëntentevredenheid te evalueren.

 


<< Terug naar Professionals

Joint Care Informatie

Download hier de folder over Joint Care!

Joint Care Folder