Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

10 jaar Joint Care in Nederland!

1 april 1998 was het zover. De eerste groep patiënten werden geopereerd in het toenmalige Bosch MediCentrum, het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis locatie Groot Ziekengasthuis.

 

1 april 2008Tot hier en nu verder!

Het wemelt inmiddels in de Nederlandse en internationale gezondheidszorg van de zorgpaden, klinische paden en critical pathways. Ze heten anders, maar beogen gelukkig hetzelfde: het verbeteren van de doelmatigheid en efficiency van de zorg voor een bepaalde patiëntencategorie.


Dit was in 1998 met de start van Joint Care wel anders. Klinische paden waren in Nederland niet bepaald ‘hip’. Nu, tien jaar later denkt menig arts, zorgmanager en verzekeraar daar anders over. Begrippen als marketing, projectmanagement, teamwork, transparantie en efficiency behoren tot de dagelijkse terminologie binnen orthopaedie en de gezondheidszorg. Er valt te verwachten dat dit, in een tijd waarin nieuwe technieken zich razendsnel opvolgen en marktwerking zijn effecten meer en meer ten toon spreid, de komende jaren alleen maar meer gaat worden.

Als gevolg van het continue veranderende speelveld dat “zorg” heet, kan de ontwikkeling van het kwaliteitsprogramma Joint Care niet stilstaan. We willen verder! Zowel in de breedte als in de diepte, zonder dat we veranderen om te veranderen. Alle lichten staan op groen!


Weer een stap verder! 

Sommige vernieuwingen zijn al in gang gezet. Zo is in navolging van de Joint Care filosofie in 2005 het Biomet Collum Care® programma ontwikkeld. Jaarlijks breken 16.000 mensen hun heup en met dit nieuwe Care Concept beogen we de complete zorg voor mensen met een gebroken heup meer voorspelbaar te maken en dusdanig in te kleden zodat ze snel en veilig weer op de been zijn.
De benaming van de afdeling tot “Care Concepts” wordt nog verder bekrachtigd door de ontwikkeling van programma’s voor andere delen van het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld voor schouder en rug etc. We lopen verder uit.


Verder” betekent niet alleen uitbreiden in de breedte. Een kwaliteitsprogramma zal zich moeten blijven verbeteren. Dit zien wij als veranderen in de diepte.
Onder de noemer Rapid Recovery® willen we de zorg zowel pre-, per- en postoperatief verbeteren, onder meer door de medische behandeling en het herstel daarna minder traumatisch voor de patiënt te maken. Deze zienswijze zouden we het liefst binnen elk Care Concept toepassen, aangezien wij er van overtuigd zijn dat iedere patiënt hier baat bij heeft.
Verder omvat ook de voortdurende zoektocht naar de ultieme “revalidatie” stoel. Ook na 10 jaar hebben we het ideale model nog niet in huiskamers mogen aantreffen. Er zijn huizen die met een firma een stoel hebben laten ontwikkelen of verbouwen, stoelen die met een andere stof zijn omkleed, stoelen met en zonder een elektrisch verstelbaar onderdeel; alle varianten kom je tegen. We hebben gezocht naar krukkenklemmen en opzettafels etc., en toch bleek ook hier dat de ultieme oplossing voor iedere locatie anders was. De stoel is eigenlijk symbolisch voor de geïmplementeerde programma’s: Ieder ziekenhuis geeft met zijn eigen wensen, doelen en mogelijkheden hieraan op zijn eigen wijze de meest optimale invulling. 


Waar kunnen we verder op letten?

Het blijft een continue uitdaging om ieder zorgpad te laten aansluiten op de realiteit van de dag en deze gelijktijdig te borgen. Het registreren en monitoren van kwaliteit is daarmee onlosmakelijk verbonden. Een andere invulling aan het post-implementatietraject met meer geplande evaluatiebijeenkomsten, waarin nieuwtjes uit het netwerk besproken kunnen worden en borging van kwaliteit gemonitord kan worden, is een aspect dat we nog nadrukkelijker willen invullen.

Dit jubileum is een  erkenning van deze prestatie, een mijlpaal die we als team samen met het Joint Care Netwerk hebben behaald en tot een successtory hebben mogen maken.
We spreken daarom de hoop uit dat we in de toekomst samen zullen ontdekken dat het nóg beter kan!


<< Terug naar Nieuws