Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

Netwerkdag

Ervaringen uitwisselen met het netwerk!

 

Dit is dé gelegenheid in het jaar worden waar ervaringen tussen Biomet Collum Care ziekenhuizen kunnen worden uitgewisseld en inspiratie kan worden opgedaan.

De doelgroep voor deze bijeenkomst is een mix van orthopaedisch chirurgen, algemeen chirurgen, anesthesiologen, intramurale en extramurale zorginstellingen, nurse practitioners, managers, hoofden van verpleegafdelingen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, SEH-verpleegkungen en artsen, OK-assistenten, en medewerkers van afdelingen patiëntenvoorlichting, transferbureau, opname en planning.

 

Voor je netwerk vanuit je netwerk!

De doelstelling van de Netwerkdag is het verspreiden van innovatieve en actuele ontwikkelingen gerelateerd aan één of meer van de aspecten van het Biomet Collum Care programma. Hiervoor speurt Biomet het hele Biomet Collum Care Netwerk af, want in menig Biomet Collum Care locaties doen zich interessante en leerzame ontwikkelingen voor, die kunnen worden gedeeld met het Netwerk. De Netwerkdag is dus naast een jaarlijkse reünie van gebruikers van het programma, vooral een moment waarop ervaringen en ideeën kunnen worden gepresenteerd en uitgewisseld.

 


1 juni 2010, 1ste Biomet Collum Care Netwerkdag

Op dinsdag 1 juni 2010 was onze aller eerste Biomet Collum Care netwerkdag een feit. Met in totaal 75 deelnemers vanuit 20 verschillende zorgaanbieders, behorende bij 8 van de in totaal 9 lopende Collum Care

trajecten was alleen de opkomst al een succes. Onder leiding van een bezielende dagvoorzitter ontstond er na de verschillende presentaties, door leden uit het netwerk, een leuke interactie met de zaal. Deze werd zowel door de starters van het eerste uur als de laatste toetreder tot het Netwerk als zeer interessant en waardevol beoordeeld. Als afsluiting van de dag werd de “GOUDEN DB10” uitgereikt aan de winnaar van de klinische les quiz.

 

  


<< Terug naar Professionals

Netwerkdag 2010

Download hier de presentaties van de Netwerkdag 2010!
 

drs. R. van Drumpt
Het Bonsai boompje in de keten

 

drs. H. Voncken
De kracht van multidisciplinaire samenwerking

 

mw. W. Vlegel
Van acuut naar electief


drs. H. Maassen
Van acuut naar electief


mw. L. Blonk
Meten is weten

 

mw. A. Zegers
Meten is weten en Zweten!?