Biomet is now Zimmer Biomet

X

Toestemming

Op uw computer kunnen door deze website één of meerdere cookies worden opgeslagen. Lees voor algemene informatie over cookies, en over de specifieke cookies die door deze website worden opgeslagen, ons Cookiebeleid. Ga voor informatie over het beheren van cookies en hoe u kunt voorkomen dat ze op uw computer worden opgeslagen, naar de website All About Cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van een Biomet-website, wordt dit door ons beschouwd als het geven van toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer.

 

Het programma

Samen-werken aan planbare, acute zorg!

 

 

In 2007 braken ca. 18.000 patiënten hun heup. Zij verbleven gemiddeld 14 dagen in het ziekenhuis. Er valt te verwachten dat deze aantallen, mede onder invloed van de vergrijzing, de komende jaren sterk zal toenemen. Het wordt dus tijd om een goed afgestemd multidisciplinair zorgprotocol voor deze categorie patiënten te introduceren en implementeren.

 

Biomet Collum Care is een logistiek afgestemd zorgprotocol met als doel: De verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt met een heupfractuur door het vergroten van de doelmatigheid & de kwaliteit van zorg voor deze patiënten. Door optimalisering van het zorgproces wordt een verkorting van de ligduur en tijdsinspanning van de diverse disciplines bewerkstelligd, waardoor een forse reductie van de totale kosten ontstaat. Implementatie van het programma moet tevens bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en patiënten- en medewerkers tevredenheid.
 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op:

• Standaardisering en protocollering
• Goede multidisciplinaire en transmurale samenwerking
• Verwachtingenmanagement en voorlichting
• Goede communicatie
• Eenduidigheid in afspraken en beleid

 

Implementatie

Het Biomet Collum Care programma is een logistiek kwaliteitsprogramma, ontwikkeld om de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare patiëntenpopulatie meer planmatig en systematisch in te richten in overeenstemming met de prestatie-indicatoren die op dit zorgproces van toepassing zijn.


<< Terug naar Professionals

Informatiefolder

Download hier de folder over Biomet Collum Care!

 

Collum Care Folder